Pravidla pro dosažení slev

Pravidla pro dosažení slev

Každý zákazník má možnost dosažení procentních slev v závislosti na objemu uhrazeného zboží ve sledovaném období jednoho kalendářního kvartálu, to je třech po sobě jdoucích měsíců.

Pravidla a parametry dosažení slev pro zákazníky:

  1. Rozsah slev:

           2 % až 15 % v cenových úrovních: 501 až 505. (Nejnižší cenová úroveň č. 501 má 2 % slevy, nejvyšší dosažená cenová úroveň č. 505 má 15 % slevy). 

        2. Dosažení každé z 5 cenových úrovní je podmíněno minimálním množstvím uhrazeného zboží (limitem), vyjádřeného v Kč za sledované období vždy jednoho kvartálu v roce, to značí za  tři po sobě následující měsíce v roce. V tomto sledovaném období budou automaticky zákazníkovi sečteny hodnoty nákupu zboží z jeho uhrazených objednávek. Celková sečtená hodnota pak vyjadřuje minimální limit – viz bod 6.  tabulka níže a k němu příslušnou slevu na nákup zboží v celém dalším kvartálu.

  1. V průběhu kvartálu se hodnota slevy NEMĚNÍ! Vyhodnocení je vždy až poslední den ve sledovaném kvartálu a v tom dni je automaticky nastavena sleva na nákupy pro celý příští kvartál.

Pokud  zákazník nakupuje v EUR, přepočet limitu se provede automaticky z KČ aktuálním kurzem.

  1. Zahájení (start) výše uvedené změny je 10.2.2020. Toho dne budou cenové úrovně nastaveny manuálně podle objemu zboží nakupovaného ve II. polovině roku 2019. První automatické vyhodnocení a automatické nastavení slev bude realizováno 1.7.2020. Získané slevy pak budou ponechané a platné do 30.9 2020.
  1. Nákupy zboží z jednotlivých kvartálů se nikdy nesčítají. První den v dalším kvartálu se vždy začíná od nuly.

 

  1. Dosaženou slevu v % vyjadřuje tabulka:

 

MINIM.LIMIT SLEVA CENOVÁ ÚROVEŇ
(nákup v Kč) (v%)  
6000 2 501
9000 3 502
16000 5 503
40000 10 504
100000 15 505