Odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………….

Adresa ………………………………………………………………………………….

Telefon …………………………………………………………………………………

Email …………………………………………………………………………………

Prodávající:

VAPE spol. s r.o.

Bílanská 1647/34a, 767 01 Kroměříž

IČ 00543551

Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou

Telefon 573 308 140, 736 632 479

Email vladimira.veliskova@vape.cz

Adresa pro zaslání odstoupení:

VAPE spol. s r.o. Prodejna, Bílanská 1647/34a, Kroměříž

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží v plném rozsahu, tj. vracím vše co je uvedeno na faktuře ANO/NE* (nehodící škrtněte)

* (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)

Název zboží/počet kusů ………………………………………………………………………………

Daňový doklad č. ………………………………………………………………………………

Číslo objednávky (není povinné) ………………………………………………………………………………

Datum objednání (není povinné) ……………………………………………………………………………….

Uhrazenou částku prosím zaslat na bankovní účet č. ……………………………………………

Jiným způsobem ………………………………………………………………………………..

Datum ………………………………………………………

 

Podpis zákazníka ………………………………………………………

 

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Formulář ke stažení - Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy